Минус песни яаралтай харгы

Формат MP3
Размер 1 Bytes
Битрейт 320 кбит/c
Длительность 03:16
4087
Другие песни исполнителя

Текст песни Яаралтай Харгы

Яаралтай харгы
&1198гэнь С. Ангабаевай
Х&1199гжэмынь С. Манжигеевэй

Шангала, шангала,
Шадалтайхан моримни.
Т&1199ргэлэ, т&1199ргэлэ,
Турьялза&1211ан моримни.
Тээ тэндэ, тээ тэндэ
Танилса&1211ан инагни.
Тээ мэндэ, тээ мэндэ
Таалалда&1211ан инагни.

Дабталга
Эй, эй, эй, эй&33
Т&1199рэ найраа хэхэеэ,
Танил &1211айхан д&1199&1199хэйдээ
Табилуулжа яб(а)нам даа.

Хатара, хатара
Харгы замайм ходортор.
Хатара, хатара
Хамаг бэеым халатар.
Хатара, хатара
Халуун дуунайм харьялтар.
Хатара, хатара
Ханил д&1199&1199хэйм харатар.
Показать полностью